Budżet Obywatelski w Gostyninie
Agnieszka Korajczyk-SzyperskaAgnieszka Korajczyk-Szyperska
15.05.2018

Budżet Obywatelski w Gostyninie

Idąc do wyborów w roku 2014 staliśmy na stanowisku, zresztą zdania nie zmieniliśmy, że w planowanie wydatków miasta należy włączyć mieszkańców.

Wtedy planowaliśmy wdrożenie Budżetu Obywatelskiego, który miał przyczynić m.in. do:

- bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w rozwój Gostynina;

- realnego wpływu mieszkańców na kształt wydatków w budżecie;

- lepszego rozpoznania potrzeb i preferencji mieszkańców;

- poprawy jakości małych społeczności lokalnych;

- budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Radni w czerwcu 2015 po raz pierwszy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok zabezpieczając na ten cel kwotę 150 000zł.

W roku następnym kwota ta została zwiększona do 180 000zł, a na 2018 przewidziano już 250 000 zł. Łącznie to już ponad pół miliona złotych.

W ramach dotychczasowych 3 edycji Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie zgłoszono łącznie 57 projektów, z tego głosować można było na 31.

Do dziś zrealizowano 10 projektów, a w kolejce na realizację czeka jeszcze 8.

Udało się wykonać/zakupić:

- Plac zabaw na Os. Zalesie;

- Plac zabaw na OS. Bema;

- Plac zabaw na Os.Czapskiego;

- Plac zabaw na ul.Parkowej;

- Siłownia pod chmurką na ul.3 go Maja;

- Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1;

- Rowery wodne na Dybance;

- Defibrylatory;

- Rynek bez barier;

- Zakup nagłośnienia do Zamku.

Warto podkreślić, że w 3 edycjach złożono prawie 10 000 kart do głosowania i za to wszystkim bardzo dziękujemy.

Niestety nie wszystko da się zrobić za pomocą uchwał rady miejskiej , potrzebna jest też dobra wola władzy wykonawczej – burmistrza a takiej w naszej ocenie w tym przypadku zabrakło.

Budżet obywatelski miał być obywatelski a momentami odnosiliśmy wrażenie zarówno jako ci którzy składali projekty jak i ci którzy głosowali, że ma być tylko wygodny dla urzędnika.

Urząd od początku stawiał opór aby móc realizować inwestycje również na terenach spółdzielni mieszkaniowych. Pytamy dlaczego? Czym różnią się mieszkańcy bloków od reszty mieszkańców Gostynina?

Chcieliśmy aby tj. w dwóch pierwszych edycjach tak i w kolejnych była możliwość odwołania się od decyzji Burmistrza jednak Wojewoda Mazowiecki (PiS) uchylił taki zapis.

Dlatego nasza kandydatka na burmistrza planuje w przyszłych edycjach budżetu obywatelskiego promować budżet prawdziwie obywatelski. Zależy nam na zdaniu mieszkańców. Chcemy żeby inwestycje były realizowane zarówno na terenach miejskich jak też będących pod zarządem wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni. Urzędnik ma być dla mieszkańca a nie na odwrót. Projekty składane w ramach BO muszą mieć odpowiednią promocję, lider nie może zostać z tym sam.

Kwota na budżet obywatelski stopniowo wzrasta i to jest dobry kierunek, który zamierzamy kontynuować.

Świetnie, że pojawił się podział na zadania sportowe i kulturalne. Należy rozważyć również włączenie do budżetu inwestycji ogólnomiejskiej.

Zapisy Budżetu Obywatelskiego można cały ulepszać, poprawiać tylko trzeba wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i trzeba chcieć. Nam się chce.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij