Modernizacja kamienic w Gostyninie
Roman AugustyniakRoman Augustyniak
13.05.2018

Modernizacja kamienic w Gostyninie

Gostynin, z każdym dniem powinien być coraz ładniejszy. Nowe drogi, chodniki, place zabaw, miejsca wypoczynku, a także kamienice. Niewątpliwe bardzo duży wpływ na modernizację starych, zniszczonych kamienic jakie znajdują się w Gostyninie ma - pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Naszym marzeniem byłaby sytuacja jaka jest obecnie w Kutnie, Płocku i Gąbinie, gdzie odpowiednio burmistrz i prezydenci tych miast pozyskali grube miliony na remonty miejskich kamienic.

Dla przykładu o wiele mniejsze miasto Gąbin, pozyskał dofinansowanie w wysokości prawie 2,7 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wyremontowany zostanie dawny sąd grodzki przy ul. Kościuszki oraz kamienica z 1809 roku, zlokalizowana na Starym Rynku.

Dlaczego pozyskiwanie środków zewnętrznych ma tak duże znaczenie? Modernizacje kamienic to bardzo kosztowne inwestycje, często podczas rozmów padają zdania, iż lepiej zburzyć i postawić nowe, będzie taniej. To pewnie w niektórych przypadkach miałby swoje potwierdzenie. Jednak, niektóre kamienice są objęte nadzorem konserwatorskim.

3-go Maja 14 zmodernizowane

W obecnej kadencji samorządu radni miejscy przeznaczyli środki na zadanie pt."Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie". Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Zakres robót obejmował w szczególności:
- przebudowę istniejących klatek schodowych zgodnie z projektem budowlanym;
- przebudowę ścian wewnętrznych i działowych z montażem nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami;
- remont stropów drewnianych; wykonanie remontu, podłóg, sufitów, tynków i warstw wykończeniowych;
- przebudowa kominów z montażem wywietrzaków dachowych; wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej budynku;
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku; wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;
- wykonanie przyłącza wodociągowego;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

Kolejne kamienice czekają

Głównie dotyczy to kamienic zlokalizowanych przy ul. 3-go Maja w Gostyninie i tak:

- kamienica przy 3 Maja 12 - Termomodernizacja budynku, podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach. Szacowany koszt – ok. 415.000,00 zł (na podstawie kosztorysów inwestorskich);

- kamienica przy 3 Maja 26 - Termomodernizacja budynku, podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach. Szacowany koszt – ok. 941.450,00 zł (na podstawie kosztorysów inwestorskich);

- kamienica przy 3 Maja 26A - Termomodernizacja budynku, podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach. Szacowany koszt – ok. 380.000,00 zł (na podstawie kosztorysów inwestorskich);

- kamienica przy 3 Maja 21 - Termomodernizacja budynku, podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach. Szacowany koszt – ok. 400 000 zł (na podstawie kosztorysów inwestorskich);

- budynek przy ul. Kościuszki 5 - termomodernizacja, doprowadzenie instalacji c.o., c.w.u. i wod.kan. do budynku i wykonanie wewnętrznych ich w budynku.

Burmistrz nie pozyskiwał środków zewnętrznych - Musimy to zmienić

Przez blisko 4 lata sprawowania władzy Burmistrz Miasta Gostynina nie pozyskał ani jednej złotówki na modernizację gostynińskich kamienic. Na potwierdzenie przedstawimy poniżej odpowiedź z Urzędu Miasta w Gostyninie.

Czas to zmienić. W kompetencji Burmistrza Miasta Gostynina jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. W Urzędzie Miasta Gostynina są zatrudnione osoby, które ściśle odpowiadają za pozyskiwanie środków zewnętrznych. To Burmistrz Miasta Gostynina, wybiera i zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za tą czynność.

Jak było to wiemy, My mamy zupełnie inne podejście, pozyskiwanie środków zewnętrznych będzie dla nas największym priorytetem.

Od tych działań w dużej mierze zależy przyszłość Gostynina.

Roman Augustyniak

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij