Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskane przez Powiat Gostyniński

Kolejne wielomilionowe dofinansowanie pozyskane przez Powiat Gostyniński

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 3,6 mln zł nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Ozdowskiego w Gostyninie zostaną zaadaptowane na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski. W spotkaniu wziął udział także wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Adam Orliński.

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego samorząd przeznaczył w tym roku rekordowe 151 mln zł, z czego ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów lokalnych. Jak mówi marszałek Adam Struzik, wspierane inwestycje są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby mieszkańców mazowieckich gmin i powiatów.

– Podpisaliśmy dziś umowę na dofinansowanie w wysokości 3,6 mln złotych dla powiatu gostynińskiego. To projekt szczególny, gdyż pozwoli zapewnić odpowiednie warunki do życia i nauki wychowankom domu dziecka Bratoszewo – dodaje.

Na ważną rolę programów wsparcia samorządu województwa zwraca także uwagę Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku.

– Instrument wsparcia zadań ważnych to szereg bardzo różnorodnych projektów. Rozbudowa dróg, ochrona środowiska, rewitalizacje parków i rynków, ale nie tylko. Wsparcie placówki wychowawczej w Gostyninie to przykład, który pokazuje, że te środki czynią wiele dobrego – podkreśla.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26 przebywa obecnie 20 wychowanków. Obowiązujące od zeszłego roku przepisy ograniczają liczbę osób, które mogą przebywać w tego typu placówce do 14 podopiecznych. Obecny budynek nie spełnia zatem wymaganych standardów. Jak mówi Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, w tej sytuacji zarząd powiatu pozyskał od Skarbu Państwa nieruchomość położoną przy ul. Iwaszkiewicza i postanowił ją wyremontować, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki.

– Za nową lokalizacją przemawia jej usytuowanie w środkowej części miasta, w sąsiedztwie szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, miejskiego centrum kultury. Planujemy również utworzenie placu zabaw oraz przestrzenni rekreacyjnej dla dzieci – mówi starosta. – Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja ułatwi wychowankom funkcjonowanie w środowisku lokalnym i będzie sprzyjała integracji ze społeczeństwem.

Prace budowlano-remontowe będą przeprowadzone także w budynku przy ul. Ozdowskiego. Znajdą się w nim pomieszczenia administracyjno-biurowe stanowiące zaplecze placówki Domu Dziecka z ul. Iwaszkiewicza. Planowane jest przygotowanie i dostosowanie pomieszczeń biurowych i służących pomocy specjalistycznej (gabinet psychologa, psychoterapeuty, pedagoga) wraz z wymianą istniejących instalacji technicznych oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja zaplanowana jest na lata 2021-2022. Jej całkowity koszt to 6 mln zł. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 3,6 mln zł.

Źródło: Gostynin.info

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij