Powiat przyjął budżet na 2023 rok

Powiat przyjął budżet na 2023 rok

W czwartek, 21 grudnia 2021 r. radni Rady Powiatu Gostynińskiego przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody na poziomie 87 890 133,02 zł a wydatki na poziomie 90 527 348,40 zł.

Porównując rok do roku planowany budżet na 2023 rok będzie o ponad 21 milionów złotych większy od tegorocznego.

Na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku zaplanowano 475 543,00 złote:

- budowa budynku administracyjno-socjalnego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych - 50 000,00 zł;

- przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej Sanniki-Iłów - 70 000,00 zł;

- przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej Gąbin-Janówek - 70 000,00 zł;

- przebudowa mostu na rzece Przysowa wraz z odcinkiem drogi Skrzeszewy-Sejkowice - 60 000,00 zł;

- zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gostyninie - 133 743,00 zl;

- dostosowanie obiektów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego do przepisów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiketu - 15 000,00 zł;

- zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wóżka inwalidzkiego - 76 800,00 zł.

Inwestycje realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

 - w 2023 roku będzie realizowany drugi etap zadania pn.: "Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację Internatu na centrum szkoleniowe" na które Powiat Gostyniński pozyskał z Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w kwocie 4 mln zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025. Na drugi etap realizacji inwestycji w 2023 roku zostało zaplanowane ponad 3 333 334,00. zł. Całkowita wartość inwestycji to 6 900 000,00 zł;

- w przyszłym roku będzie realizowany drugi etap zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Suserz-Józefków-Trębki". Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2024. Kwota przeznaczona na drugi etap: 2 401 562,70 zł. Całkowity koszt zadania - 8 005 209,00 zł;

- modernizacja-remont drogi powiatowej Sierakówek-Kamieniec. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Koszt drugiego etapu - 2,1 mln zł; 

- budowa infrastruktury sportowej przy SOSW im. Jana Pawła II w Gostyninie. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Koszt pierwszego etapu - 5 500 000,00 zł.

- przebudowa dróg powiatowych nr 1401W i 1429W. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Koszt drugiego etapu - 4 358 689,50 zł. Całkowita kwota inwestycji - 8 717 379,00 zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 11 radnych. Przeciwko głosowało 5 radnych PiS: Marian Pagórek, Wiesław Milczarski, Andrzej Krzewicki, Adam Waloch, Paweł Pilichowicz. Radna Teresa Pawlak wstrzymała się od głosu.W głosowaniu nie brał udziału radny Paweł Kiełbasa.

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij