Remonty dróg i adaptacja dawnej przychodni przy 3 Maja. Powiat przyjął budżet na 2020 rok

Remonty dróg i adaptacja dawnej przychodni przy 3 Maja. Powiat przyjął budżet na 2020 rok

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. radni Rady Powiatu Gostynińskiego przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody na poziomie 63 997 452 złote a wydatki na poziomie 63 424 128 zł. Nadwyżka 573 324 złote przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

Porównując rok do roku budżet zwiększył się o około 6 milionów złotych. Zwiększyły się subwencje ogólne.

To jak podkreślał Starosta Arkadiusz Boruszewski, duża w tym zasługa pracowników starostwa, którzy dzięki ciężkiej pracy pozyskują coraz więcej środków zewnętrznych.

Poważnym problemem, z którym przyszło się zmierzyć, planując budżet, jest wzrost płacy minimalnej i pochodnych składników.

Na inwestycje zaplanowano 2 374 420 zł.

Zapisane w projekcie uchwały inwestycje to przebudowa dróg powiatowych:

- Suserz-Józefków-Trębki - 75 000,00 zł,

- Suserz-Rybie-Nowy Kamień – 75 000,00 zł,

- Janki-Przylaski-Sejkowice – 100 000,00 zł (uzyskane dofinansowanie)

- Sierakówek – Sokołów 250 000 zł (pod warunkiem uzyskania dofinansowania)

Oraz inne inwestycje:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP – 80 000 zł

- Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania na wschodniej części warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego – 80 000 zł

- budowa sali sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Jana Pawła II - 123 000,00 zł.

Najpoważniejszą inwestycją, która rozłożona ma być w czasie do 2022 roku jest rozpoczęcie adaptacji zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy 3 Maja 45 (budynek dawnej przychodni) na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku zaplanowano na ten 1 107 000 złotych, łączne nakłady finansowe mają wynieść 4 455 600 złotych.

W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej za zagłosowało dziesięciu radnych koalicji PSL – IdG – nie zrzeszeni, przeciwnych było 6 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Nie obecny na obradach był Marian Pagórek.

źródło: gostynin.info

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij