Zarząd Powiatu Gostynińskiego otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu Gostynińskiego otrzymał absolutorium

W czwartek (24 czerwca br.) odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni podejmowali uchwały nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

W pierwszym głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 11 radnych:  10 radnych koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe - Inicjatywa dla Gostynina - radnych niezrzeszonych: (Roman Augustyniak, Michał Bartosiak, Arkadiusz Boruszewski, Paweł Kiełbasa, Kazimierz Majchrzak, Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Teresa Russek, Wiesław Wojtalewicz, Maria Wróblewska, Anna Wypych) oraz jedna radna PiS - Katarzyna Leśniewska. 

Przeciw głosowało dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości (Marian Pagórek oraz Andrzej Krzewicki), a troje Teresa Pawlak, Wiesław Milczarski Adam Waloch, również z PiS, wstrzymali sie od głosu.

Przed przyznaniem absolutorium radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 r. Oba wnioski RIO zaopiniowała pozytywnie.

W głosowaniu, za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 11 radnych: radni koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Inicjatywy dla Gostynina, radni niezrzeszeni oraz radna PiS Katarzyna Leśniewska. 

Przeciwko głosowali: radni Marian Pagórek, Andrzej Krzewicki oraz Adam Waloch. Radni Teresa Pawlak oraz Wiesław Milczarski wstrzymali się od głosu.

W skład Zarządu wchodzą Arkadiusz Boruszewski, Maria Wróblewska, Roman Augustyniak, Teresa Russek i Wiesław Wojtalewicz.

© 2024 Roman Augustyniak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatnością:

Polityka prywatności

Polityka Cookies


Zostałem poinformowany. Zamknij